Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” tại Thành phố Hà Nội

Thông báo triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” tại Thành phố Hà Nội

Thực hiện Công văn số 5185/BGDĐT-GDTrH ngày 13/08/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” tại Thành phố Hà Nội, năm học 2012-2013; Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường THPT triển khai chương trình như sau:

1. Mục đích của Chương trình: Tập huấn cho cán bộ, giáo viên năm được chủ đề và nội dung tài liệu giảng dạy “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; Từ đó trao đổi Kế hoạch triển khai chủ đề “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm học 2012-2013 tới các nhà trường.

2. Đối tượng thực hiện Chương trình: Cán bộ, giáo viên, học sinh 15 trường thuộc Cụm Sơn Tây – Ba Vì; Thạch Thất – Quốc Oai (danh sách gửi kèm).

3. Nội dung Chương trình:

3.1. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên và tổ chức Vui học ATGT cho HS.

- Địa điểm: Trường THPT Sơn Tây.

- Thời gian: Ngày 16 tháng 01 năm 2013 (thứ Tư)

+ Sáng: Từ 8h 30 – Chương trình tập huấn: Thành phần tham dự: Mỗi trường cử 01 đại diện Lãnh đạo và  02 giáo viên phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

+ Chiều: Từ 13h30 – Chương trình Vui học ATGT: Thành phần tham dự gồm tất cả cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn và HS trường THPT Sơn Tây.

(Thông tin cụ thể)

Cong van Honda